Osnovna definicija leasinga

Leasing predstavlja poseban oblik prvenstveno srednjoročnog i dugoročnog financiranja pravnih i fizičkih osoba i osnovna značajka mu je koristiti, a ne biti vlasnikom predmeta financiranja.

U ekonomskom smislu leasing predstavlja paket usluga kojim se primatelju leasinga omogućuje kvalitetno raspolaganje predmetom financiranja tijekom određenog vremenskog razdoblja.

Kao moderan oblik financiranja leasing ima znatne pogodnosti i prednosti u odnosu na klasične oblike financiranja.

 

Vrste leasinga


Bit operativnog leasinga nije u stjecanju vlasništva i zato je primjereniji kategoriji potencijalnih korisnika koji u bilancama ne žele opterećivati svoje poslovanje. Zbog toga se još naziva i poslovnim najmom.

Troškovi leasinga u pravilu ne dostižu vrijednost unajmljene opreme, a sam leasing prestaje prije isteka ekonomskog vijeka korištenja imovine u leasingu, bez obzira na to dolazi li do povrata imovine davatelju leasinga (operativni leasing) ili otkupa (financijski leasing).

Kako se često ne mora prikazati u imovinskoj bilanci primatelja, leasing se još naziva i prikrivenim dugom. U operativnom leasingu često spominjemo jamčevinu koja predstavlja stavku dugoročnog potraživanja i vodi se u knjigama primatelja leasinga, te ne predstavlja trošak poslovanja, niti se na nju plaća PDV.

Uobičajeno je da u standardnim uvjetima jamčevina iznosi 20% vrijednosti predmeta financiranja bez PDV-a i bude jednaka predvidivoj vrijednosti nakon isteka leasinga.

U skladu sa Zakonom o leasingu i Zakonom o porezu jamčevina ne smije biti veća od 1/3 vrijednosti predmeta leasinga. Sve što je veće od 1/3 vrijednosti spomenutog iznosa smatralo bi se opcijom kupnje, te ne bi predstavljalo poslovni najam.

U slučaju akcijskih prodaja te odličnih boniteta jamčevina može biti manja ili se može zamijeniti bankovnom garancijom prvorazrednih banaka.

GLAVNE ZNAČAJKE OPERATIVNOG LEASINGA:
 Korištenje predmeta financiranja bez stjecanja vlasništva.
 Davatelj leasinga otpisuje predmet financiranja u svojim knjigama.
 Ugovor se zaključuje na razdoblje od 12 do 72 mjeseci ovisno o predmetu financiranja.
 Mjesečna najamnina ulazi u trošak.
 Mogućnost otkupa nije predviđena u ugovoru.
 Nakon isteka leasinga predmet financiranja se vraća i uzima novi.

Financijski leasing po svom karakteru najsličniji je obročnoj otplati ili otplati na rate. Primatelj leasinga već na samom početku dobiva R-1 račun na svoje ime u kojemu je izražen i cjelokupan iznos PDV-a. Predmet financirnja otpisuje se u knjigama primatelja leasinga, a ne u knjigama davatelja leasinga.

Primatelj financijskog leasinga uz spomenuti R-1 račun dobiva i mjesečna opterećenja koja se sastoje od iznosa mjesečne kamate. Nakon isplate svih mjesečnih rata primatelj leasinga, uplatom otkupne vrijednost od 150 EUR (standardna ponuda), postaje vlasnikom predmeta financiranja.

O učešću govorimo u financijskom leasingu i ono predstavlja trošak poslovanja. Uobičajeno je da u standardnim uvjetima učešće bude 20% vrijednosti predmeta financiranja sa PDV-om dok se nakon isplate svih rata pojavljuje i otkup u vrijednosti od 150 €.

U slučaju akcijskih prodaja te odličnih boniteta, učešće može biti i manje ili se zamijeniti bankovnom garancijom prvorazrednih banaka.

U skladu sa Zakonom o leasingu i Zakonom o porezu ne postoje ograničenja glede visine iznosa učešća. Stoga se u svakom slučaju mogu individualno izračunati mjesečna opterećenja koja su prihvatljiva za primatelja leasinga.

GLAVNE ZNAČAJKE FINANCIJSKOG LEASINGA:
 Osnovni smisao: stjecanje vlasništva.
 Leasing objekt se otpisuje u knjigama primatelja leasinga.
 Ugovor se zaključuje na razdoblje od 12 do 72 mjeseci i duže a ovisno o predmetu financiranja.
 Samo dio mjesečne otplate (kamata) ulazi u trošak.
 Ugovorom je predviđena mogućnost otkupa.

JoomShaper