Trgovačka društva / Ustanove

Potrebna dokumentacija za trgovačka društva i ustanove:

  • Preslika izvatka iz sudskog registra ne starijeg od mjesec dana
  • BON 2 (ne stariji od 15 dana) u originalu ili potvrda banke (stanje na računu za prethodnih 6 mjeseci)
  • Preslika prijave poreza na dobit, bilanca, račun dobiti i gubitka za prethodnu godinu
  • Godišnje financijsko izvješće za prethodnu godinu / brutobilanca po potrebi
  • Preslika potpisnog kartona s ovjerom banke
  • Preslika osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje, prokurista i vlasnika
  • NKD ili preslika obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta
JoomShaper