Obrtnici

Potrebna dokumentacija za obrtnike:

  • Preslika osobne iskaznice
  • Preslika obrtnice
  • Uvjerenje iz obrtnog registra, ne starije od 10 dana
  • Preslika rješenja o ostvarenom dohotku za prethodno razdoblje
  • BON 2 u originalu ili potvrda banke (stanju na računu u prethodnih 6 mjeseci)
  • Preslika potpisnog kartona s ovjerom banke
  • Podaci o primicima i izdacima u tekućoj godini
JoomShaper