Obavijest o likvidaciji društva Alfa Leasing d.o.o. Zagreb

ALFA LEASING d.o.o. u likvidaciji
Savska cesta 41
10000 Zagreb
T: +385 1 30 333 20
F: +385 1 30 333 41
E: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Zagreb,17.10.2017.

Predmet: Obavijest o likvidaciji društva Alfa Leasing d.o.o. Zagreb

Sukladno članku 7. Pravilnika o primjeni odredaba Zakona o leasingu i drugih propisa na leasing društva u likvidaciji (Narodne novine br.60/14,57/16 dalje „Pravilnik“), a u svezi s odredbom članka 120. Zakona o leasingu (Narodne novine br.141/13,dalje“Zakon“), društvo ALFA LEASING d.o.o. u likvidaciji, sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 182, OIB: 67405107499, MBS: 80709977 (dalje “Društvo“) ovim putem javno daje slijedeću:

INFORMACIJU O OTVARANJU POSTUPKA LIKVIDACIJE

Dana 21.09.2017.godine na Skupštini društva Alfa Leasing d.o.o. Zagreb, Savska cesta 182, OIB: 67405107499, donijeta je Odluka o otvaranju postupka likvidacije Društva kojom je utvrđeno da će se nad Društvom provesti postupak likvidacije sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, počevši od 01.10.2017.godine.

Skupština je imenovala likvidatorom gđu. Vlastu Zaninović, Svetog Mateja 7, Zagreb, OIB: 24345348966, s ovlaštenjem da Društvo u razdoblju likvidacije zastupa samostalno i pojedinačno.

Razlog otvaranja postupka likvidacije leži u dobrovoljnoj odluci članova Društva.

Likvidator je dužan završiti tekuće poslove, naplatiti tražbine Društva, unovčiti preostalu imovinu i podmiriti vjerovnike, te možebitni ostatak imovine podijeliti članovima Društva razmjerno njihovim udjelima u kapitalu Društva što se utvrđuje na temelju konačnih financijskih izvješća. Likvidator ne smije sklapati nove poslove, započeti obavljati ili obavljati nove poslove. Iznimno, radi dovršenja poslova koji su u tijeku u mjeri u kojoj to zahtjeva provođenje likvidacije, likvidator može sklapati i nove poslove. Po okončanju likvidacije i podmirenju dugova, likvidator je dužan provesti brisanje Društva iz sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu.

Osim prethodno navedenog, likvidator je ovlašten poduzimati i sve ostale pravne radnje koje su potrebne prema Zakonu o trgovačkim društvima i Zakonu o leasingu za provedbu i okončanje postupka likvidacije.

Nakon podnošenja prijave za upis odluke o likvidaciji u sudski registar nadležnog trgovačkog suda, likvidator će uz upućivanje na prestanak Društva, pozvati vjerovnike da prijave svoje tražbine u roku od šest mjeseci od dana objave poziva. Poznate vjerovnike likvidator će posebno obavijestiti.Vjerovnici se moraju tri puta pozivati s razmakom između poziva petnaest do trideset dana.

Sukladno članku 376.Zakona o trgovačkim društvima i članka 3.Pravilnika, likvidator je dužan odmah po stupanju na dužnost izraditi plan likvidacijskog postupka i izvještaj o stanju imovine i obveza Društva sa stanjem na dan koji prethodi danu donošenja odluke o likvidaciji Društva. Također, likvidator je dužan izraditi početne likvidacijske financijske izvještaje sa stanjem na dan koji prethodi danu donošenja odluke o likvidaciji Društva.

Za svo vrijeme trajanja likvidacije, likvidator je obvezan podnositi odgovarajuće izvještaje Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga kao i svim ostalim regulatornim tijelima.

Po podmirenju svih obveza i nakon eventualne podjele preostale imovine članovima Društva likvidator će podnijeti glavnoj skupštini zaključna likvidacijska financijska izvješća i izvješća o provedenoj likvidaciji te predati nadležnom sudu prijavu za upis brisanja Društva iz sudskog registra. Likvidator je dužan sve poslovne knjige čuvati sukladno Zakonu o trgovačkim društvima i računovodstvenim propisima.

Predviđeni rok trajanja likvidacije je četiri do pet godina od dana donošenja odluke o likvidaciji premda je krajnji rok teško predvidjeti s obzirom na trajanje sudskih postupaka koji su u tijeku, eventualno prijevremeno zatvaranje postojećih ugovora o leasingu, unovčenje postojeće imovine i dr.

Za vrijeme trajanja likvidacije Društvo će poštivati sve ugovorne odnose s aktivnim primateljima leasinga kao i ostale ugovore ili sporazume vezane uz leasing posao. Sva prava i obveze iz takvih ugovora i sporazuma nastavljaju se ispunjavati sukladno ugovorenim odredbama. Ostali ugovori s dobavljačima i drugim poslovnim partnerima rješavat će se sukladno odredbama sklopljenih ugovora.

Društvo će nastaviti poslovati pod sljedećom tvrtkom ALFA LEASING društvo s ograničenom odgovornošću u likvidaciji, a skračena tvrtka glasi ALFA LEASING d.o.o. u likvidaciji.

Za sve dodatne informacije o likvidaciji Društva slobodno se obratite

likvidatoru Vlasti Zaninović na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ili na telefon 01 30 333 20

 

S poštovanjem,
Alfa Leasing d.o.o. u likvidaciji
Vlasta Zaninović, likvidator

JoomShaper